Beste ouder of verzorger

Veel kinderen vinden het superleuk om hun eigen groenten te verbouwen. Bij Kindertuinen De Keizerhof Nootdorp krijgen zij die mogelijkheid! Daardoor groeit hun interesse in alle natuur die zich op en rond een groentetuin afspeelt. Bovendien raken zij daar vertrouwd met gezonde voeding. In Nootdorp tuinieren van begin april tot medio/eind september zo’n veertig kinderen bij De Keizerhof. Alle groenten die op hun tuin groeit wordt door de kinderen zelf verzorgd, geoogst en mee naar huis genomen. Op de tuin worden de kinderen begeleid door vrijwilligers.

Ieder tuintje is één meter breed bij vijf meter lang. In overleg wordt een kind ingedeeld bij een groep op woensdag of vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur. Voor het veilig en prettig kunnen organiseren van een bijeenkomst is het belangrijk dat ieder kind op tijd aanwezig is en op tijd wordt opgehaald. We vinden het fijn wanneer ouders of verzorgers zoveel mogelijk buiten de tuin blijven. Op de speciaal hiervoor bedoelde momenten kunnen zij met de kinderen op de tuin komen. Door deze regel raken de kinderen optimaal vertrouwd met het zelfstandig verzorgen van hun eigen tuintje. Wellicht is een kindertuintje ook leuk voor úw kind!

Geen schooltuin

De Keizerhof is een particulier initiatief zonder subsidie. Omdat er geen relatie is met specifieke scholen noemen wij De Keizerhof geen schooltuin maar een kindertuin. In 2022 kunnen alle kinderen die op 31 maart 2022 zeven tot twaalf jaar oud zijn deelnemen. Wij streven ernaar dat kinderen bij ons spelenderwijs leren over de natuur en tuinieren. Het gaat erom dat ze leuk bezig zijn en ondertussen ontdekken wat een groentetuin hen biedt. Rondom de circa veertig kindertuintjes zijn aparte groenstroken met onder andere appel- en perenboompjes, bessenstruiken, aardbeienplanten, kruiden en bloemen.

Het is de bedoeling dat de kinderen met hulp van onze tuinbegeleiders tuinieren. Voor ouders en verzorgers betekent dit dat zij hun kinderen bij het hek brengen en halen en dat de tuinbegeleiders de begeleiding overnemen. Tijdens het tuinseizoen voorzien we ouders of verzorgers per email of telefonisch van belangrijke informatie. Bijvoorbeeld over speciale activiteiten, feestdagen, schoolvakanties, open dagen etc. Aanvullend is er contact via onze begeleiders op de tuin. Soms zijn ook ouders of verzorgers, vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes welkom op de tuin om te kijken of te helpen.

Contributie

Door de inzet van vrijwilligers en sponsorbijdragen blijven de deelnamekosten beperkt. De contributie voor 2021 is € 46,50. Wij hebben geen grote spaarpot en daarom verzoeken wij ouders of verzorgers het bedrag binnen twee weken na factuurdatum aan ons over te maken. Zo kunnen wij tijdig de plantjes en zaden inkopen. De contributie 2022 is nog niet bekend.