Kindertuinen De Keizerhof Nootdorp

Biologisch tuinieren

Bij Kindertuinen Nootdorp volgen wij de richtlijnen van het biologisch tuinieren. Dit betekent dat wij de natuurlijke kringloop zoveel mogelijk in stand proberen te houden. We bemesten met compost van de eigen composthoop aangevuld met droge organische meststoffen. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Zodoende kunnen de kinderen gezonde producten oogsten, maar daardoor zijn de tuinen wel gevoeliger voor natuurlijke vijanden die de opbrengst nadelig kunnen beïnvloeden.

Onze vrijwillige begeleiders zetten zich in om de kinderen enige feeling met natuur en milieu bij te brengen. Zij doen dat door met hen op een speelse manier groenten en bloemen te kweken. En door hen te vertellen waarom planten en beestjes in de grond zo belangrijk zijn voor de mens. In die zin zijn we dus een beetje een schooltuin. Maar verder zijn we verre van schools. Het gaat erom dat ze leuk bezig zijn en ondertussen ontdekken wat een groentetuin hen biedt.

Ieder jaar stelt onze tuinleider een teeltplan en vruchtwisselingsschema op. Om zieke planten te voorkomen worden de gewassen steeds op een andere plaats in de tuintjes geteeld en pas na vier jaar wordt een gewas dat tot de nachtschaden behoort weer op de eerste plaats gezet. Voor een goede vruchtwisseling wordt een vruchtwisselingsschema gebruikt. Vruchtwisseling is om gewasziektes te beperken, maar ook belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur en het onderdrukken van onkruid.