Vrijwilligers

Voor het begeleiden van de kinderen bij het wieden, zaaien, poten en oogsten van de groenten en bloemen zijn een tuinleider en hulpouders onontbeerlijk. En zeg nou zelf, wat is er nou leuker dan wekelijks een uurtje lekker buiten bezig zijn met kinderen?

De werkzaamheden van de tuinleider bestaan onder andere uit:
- De algehele coördinatie op de tuintjes op de dag dat jij aanwezig bent
- Het aansturen van de hulpouders en soms een stagiaire
- Het opstellen van een teeltplan (dit doe je samen met de andere tuinleiders)
- Het inkopen van planten en zaden (dit doe je ook samen met de andere tuinleiders)
- Bepalen welke werkzaamheden wanneer moeten worden uitgevoerd
- Zorgen voor de benodigde materialen

De werkzaamheden van een hulpouder bestaan onder andere uit:
- De tuinleider helpen met het klaarzetten van de spullen die die dag nodig zijn op de tuin
- Via een presentielijst de aankomst en het vertrek van de kinderen bijhouden
- De kinderen helpen met het wieden van onkruid, met het zaaien, poten en oogsten
- In de gaten houden dat aan het einde van de opkomst het gereedschap netjes wordt schoon gemaakt en opgeborgen
- De vuile kopjes afwassen en alle andere rommel opruimen
- De luiken van de portocabin laten zakken en zorgen dat deze wordt afgesloten

Bestuur

Voorzitter: Saskia Ruder
E-mail: info@kindertuinen-nootdorp.nl

Secretaris: Marcia van der Maden
E-mail: info@kindertuinen-nootdorp.nl

Penningmeester: Frouke Booi
E-mail: penningmeester@kindertuinen-nootdorp.nl

Donatie

Ook kunt u de Kindertuinen met een (eenmalige) donatie steunen. Uw bedrijf kan dan met een link vermeld worden op onze website.  Met uw donatie draagt u bij aan de natuureducatie van de kinderen in Pijnacker-Nootdorp.
Het rekeningnummer van de kindertuinen is: NL21RABO0137351968 t.a.v. St. Kindertuinen de Keizerhof

Donateurs

Al velen jaren worden wij gesponsord door:

Kunstwacht Delft
Van de Voort en Gravesteijn BV Pijnacker