Nieuwsbrief

Tijdens het seizoen wordt regelmatig aan de kinderen een nieuwsbrief meegegeven waarin informatie staat die voor hen van belang kan zijn. Bijvoorbeeld hoe er met vakanties e.d. wordt omgegaan. Ook voor de hulpouders is de nieuwsbrief belangrijk. Neem hem dus mee en lees hem even goed door.

Nieuwsbrief 3-2014
Nieuwsbrief 2-2014
Nieuwsbrief 1-2014

Bestuur

Voorzitter: Saskia Ruder
E-mail: info@kindertuinen-nootdorp.nl

Secretaris: Marcia van der Maden
E-mail: info@kindertuinen-nootdorp.nl

Penningmeester: Frouke Booi
E-mail: penningmeester@kindertuinen-nootdorp.nl

Donatie

Ook kunt u de Kindertuinen met een (eenmalige) donatie steunen. Uw bedrijf kan dan met een link vermeld worden op onze website.  Met uw donatie draagt u bij aan de natuureducatie van de kinderen in Pijnacker-Nootdorp.
Het rekeningnummer van de kindertuinen is: NL21RABO0137351968 t.a.v. St. Kindertuinen de Keizerhof

Donateurs

Al velen jaren worden wij gesponsord door:

Kunstwacht Delft
Van de Voort en Gravesteijn BV Pijnacker