Teeltplan

Elk jaar wordt door de tuinleider een teeltplan voor de tuintjes van de kinderen opgesteld. Dit is nodig omdat de kindertuinen op een biologische manier de groenten en bloemen wil kweken. Om bodemziekten te voorkomen moeten de verschillende gewassen steeds op een andere plaats in het tuintje worden geteeld. Pas na 4 jaar mag een gewas weer op de eerste plaats worden teruggezet. Veel gewassen hebben last van bodemziekten die veroorzaakt worden door aaltjes, schimmels en insecten. Zo hebben aardappels last van bodemmoeheid die veroorzaakt wordt door aaltjes, erwten na tuinbonen kunnen last krijgen van een voetziekte en bieten na gras krijgen last van emelten.

Ook is vruchtwisseling belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur en het onderdrukken van onkruid. Zo zijn er gewassen die stikstof in de bodem achterlaten, diep wortelende gewassen verbeteren de bodemstructuur en gewassen die snel de grond bedekken werken onkruid onderdrukkend. Prei laat bijvoorbeeld een goede bodemstructuur achter. Voor een goede vruchtwisseling wordt een vruchtwisselingsschema gebruikt, waarbij de gewassen in groepen worden ingedeeld en waarin wordt aangegeven welke gewassen na elkaar komen en in een bepaalde cyclus of rotatie wordt aangehouden. In een groep zitten de gewassen die vatbaar zijn voor dezelfde ziekten.

Bestuur

Voorzitter: Saskia Ruder
E-mail: info@kindertuinen-nootdorp.nl

Secretaris: Marcia van der Maden
E-mail: info@kindertuinen-nootdorp.nl

Penningmeester: Frouke Booi
E-mail: penningmeester@kindertuinen-nootdorp.nl

Donatie

Ook kunt u de Kindertuinen met een (eenmalige) donatie steunen. Uw bedrijf kan dan met een link vermeld worden op onze website.  Met uw donatie draagt u bij aan de natuureducatie van de kinderen in Pijnacker-Nootdorp.
Het rekeningnummer van de kindertuinen is: NL21RABO0137351968 t.a.v. St. Kindertuinen de Keizerhof

Donateurs

Al velen jaren worden wij gesponsord door:

Kunstwacht Delft
Van de Voort en Gravesteijn BV Pijnacker