Informatie

De Kindertuinen De Keizerhof is een initiatief van de (inmiddels niet meer bestaande) Milieugroep Nootdorp. De gedachte erachter is dat de tegenwoordige Nootdorpse kinderen niet meer automatisch allerlei zaken over natuur en milieu van huis uit meekrijgen. Vroeger, toen Nootdorp een echt agrarische gemeente was, zagen de kinderen overal de koeien en schapen in de weilanden staan. Veel kinderen hadden wel familie met een tuinderij waar zij in de vakanties aan het werk konden gaan en op die manier deden zij automatisch ervaring op met de natuur. Dit is niet meer zo en er zal dus meer moeite moeten worden gedaan om kinderen toch enige feeling met natuur en milieu mee te geven. De Kindertuinen willen dit doen door op een speelse manier met de kinderen groenten en bloemen te kweken. Tussendoor wordt ze dan het nodige verteld over de planten en dieren en waarom die zo belangrijk zijn voor de mens. Maar ook over de grond en de beestjes in die grond wordt hen het een en ander verteld.


De kinderen krijgen elk een tuintje van 1 x 5 meter waarin elk seizoen zo’n tiental groenten en bloemen worden gekweekt. Ook zijn er nog aparte velden waarin de ene keer kool staat, een volgende keer aardappelen en weer een ander jaar een bloemenveld. Rondom de tuin wordt meestal mais gezet om zodoende ook wat beschutting te hebben tegen de wind. Elke week op woensdag of vrijdag worden de kinderen van 16.00 - 17.00uur op de tuin verwacht. In dat uur wordt er meestal eerst gewied, want het onkruid groeit hard en moet regelmatig worden weggehaald. Daarna krijgen ze een uitleg van wat er die dag gepoot, gezaaid of geoogst moet worden, waarna de kinderen zelf aan de slag gaan.

Elke groep bestaat uit zo’n 15 kinderen en worden bij het werken op de tuin begeleid door de tuinleider en een hulpouder. Die ouders zijn erg belangrijk, zonder hun hulp is het namelijk niet mogelijk om alle kinderen te begeleiden.

Elk seizoen loopt vanaf ongeveer begin of half april tot half of eind september. Dit is een beetje afhankelijk van hoe de schoolvakanties lopen. De kosten van een tuintje zijn opvraagbaar via info@kindertuinen-nootdorp.nl.


Bestuur

Voorzitter: Saskia Ruder
E-mail: info@kindertuinen-nootdorp.nl

Secretaris: Marcia van der Maden
E-mail: info@kindertuinen-nootdorp.nl

Penningmeester: Frouke Booi
E-mail: penningmeester@kindertuinen-nootdorp.nl

Donatie

Ook kunt u de Kindertuinen met een (eenmalige) donatie steunen. Uw bedrijf kan dan met een link vermeld worden op onze website.  Met uw donatie draagt u bij aan de natuureducatie van de kinderen in Pijnacker-Nootdorp.
Het rekeningnummer van de kindertuinen is: NL21RABO0137351968 t.a.v. St. Kindertuinen de Keizerhof

Donateurs

Al velen jaren worden wij gesponsord door:

Kunstwacht Delft
Van de Voort en Gravesteijn BV Pijnacker